برد کنترل ژنراتور

سیستم­ های تک ژنراتوری

کنترل برد ژنراتور

 

کنترل برد ژنراتور این اجازه می­دهد تا موتور و ژنراتور، توسط یک جزء کنترل شوند

. پانل­ های اپراتور، باعث می­شوند که کاربر به راحتی بتواند اطلاعات را مشاهده کرده و از این اطلاعات برای کنترل، هشدار و نظارت بر مجموعه ژنراتورها استفاده کند.

بسیاری از تامین کنندگان، گزینه­ هایی از قبیل اندازه گیری AC و صفحه نمایش­های الفبایی را برای پانل­ ها ارائه می­دهند.

قطعات مجموعه­ های تک ژنراتوری

 

سبک­های زیادی از قطعات برای تنظیم و پیکربندی ژنراتور وجود دارند. سیستم­ها می­توانند به شکل پایه­ (شکل 1) یا پیچیده باشند تا نظارت از راه دور و شبکه­بندی را در خود جای دهند.

در زیر یک نمونه از اجزای سیستم پایه را ارائه می­دهیم:

 • مجموعه ژنراتور – شامل برد کنترل ، موتور ، ژنراتور و محفظه­ ها است.
 • برد کنترل – با سوئیچ انتقال خودکار (برای راه اندازی سیگنال) ارتباط برقرار می­کند. شروع، اجرا و نظارت بر فعالیت­های موتور و ژنراتور را کنترل می­نماید.
 • سوئیچ انتقال خودکار – بر روی توان (برق) در پانل سوئیچ نظارت دارد. هنگامی که افت یا اتلاف توان قابل توجهی رخ می­دهد، سوئیچ به پانل اپراتور تنظیم ژنراتور علامت می­دهد که موتور را راه بیندازد.
 • سوئیچ پانل – برق را بین مدارهای مختلف توزیع می­کند.شکل یک کنترل برد

اتلاف توان

هنگامی که برق اصلی قطع می­شود، وقایع زیر رخ می­دهد:

 1. سوئیچ انتقال اتوماتیک به پانل اپراتور مجموعه ژنراتور علامت می­دهد که شروع کند
 2. پانل اپراتور، دستگاه ژنراتور را راه می­اندازد و بر عملکرد موتور و ژنراتور نظارت می­کند.
 3. ژنراتور، برق را برای پانل­های سوئیچ تامین می­کند. برق اضطراری به صورتی که تعیین شده توزیع می­گردد.
 4. هنگامی که برق اصلی در دسترس باشد، سوئیچ انتقال اتوماتیک ژنراتور را قطع کرده و به شبکه اصلی متصل می­کند.
 5. پانل اپراتور، زمان راه اندازی موتور را کنترل می­کند تا خنک شود.

سیستم­های چند ژنراتوری

پانل­های HMI

 

پانل­های رابط ماشین انسان (HMI) می­توانند برای پیکربندی­های چند ژنراتوری مورد استفاده قرار گیرند. تمام پانل­های اپراتوری ژنراتور با پانل HMI ارتباط برقرار می­کنند.

این پانل­ ها می­توانند همزمان بر پنج ژنراتور جداگانه نظارت و کنترل داشته باشند و می­توانند با قابلیت­ های موازی سازی مجهز شوند.

قطعات مجموعه­ های چند ژنراتوری

 

سبک­های زیادی از قطعات برای تنظیم و پیکربندی ژنراتور وجود دارند. سیستم­ها می­توانند به شکل پایه­ یا پیچیده باشند تا نظارت از راه دور و شبکه­ بندی را در خود جای دهند.

در زیر یک نمونه از اجزای سیستم پایه را ارائه می­دهیم:

 • مجموعه ژنراتور – شامل موتور و ژنراتور و برد کنترل است.
 • برد کنترل – با سوئیچ انتقال خودکار، موتور و ژنراتور ارتباط برقرار می­کند. فعالیت­های شروع، اجرا و نظارت را کنترل می­نماید.
 • سوئیچ انتقال خودکار – بر روی برق در پانل سوئیچ نظارت دارد. هنگامی که افت یا اتلاف توان قابل توجهی رخ می­دهد، سوئیچ HMI را به پانل­های اپراتور ژنراتور مناسب می­فرستد که موتور را راه بیندازد.
 • پانل­های کنترل و موازی سازی – پانل­های HMI محفظه، مدار شکن­ ها و سوئیچ­ ها برای توزیع برق بین مدارهای مختلف استفاده می­شوند.

با استفاده از اجزای اصلی سیستم، ژنراتورها را می­توان به دو روش مختلف راه اندازی و پیکربندی کرد. در زیر نمونه­ هایی از پیکربندی افزونه[1] و پیکربندی موازی ارائه شده است.

امکانات پیکربندی، تنها با قابلیت­های تجهیزات محدود می­شوند.

پیکربندی افزونه

 

پیکربندی­های افزونه زمانی استفاده می­شوند که برق اضطراری ثابت برای عملیات تسهیلات ضروری باشد. افزونگی را می­توان با دو یا چند ژنراتور ایجاد کرد.

ژنراتور (های) اولیه باید بتواند از الزامات بار تسهیلات پشتیبانی کند. اندازه ژنراتور (های) ثانویه باید به گونه­ای باشد تا هنگامی که یک ژنراتور اصلی از کار می­افتد، الزامات بار را قبول کند.

پیکربندی افزونه اتلاف توان

 

مجموعه ژنراتور (A) و مجموعه ژنراتور (B) ژنراتورهای اولیه هستند. مجموعه ژنراتور (C) ژنراتور افزونه است (شکل 2).

هنگامی که برق اصلی قطع می­شود یا افت پیدا می­کند و مجموعه ژنراتور (A) در طول عملیات از کار می­افتد، رویدادهای زیر رخ می­دهند:

 1. سوئیچ انتقال اتوماتیک، به پانل HMI علامت می­دهد که مجموعه ژنراتور (A) و مجموعه ژنراتور (B) را از طریق پانل­های اپراتور ژنراتور راه اندازی کند.
 2. پانل HMI بر روی عملیات ژنراتورهای اصلی نظارت دارد و آنها را در عملیات سیستم، موازی میکند.
 3. پانل­های سوئیچ، برق اضطراری را به صورتی که تعیین شده توزیع می­کنند
 4. مجموعه ژنراتور (A) دارای هشدار خاموش شدن فعال است.
 5. پانل HMI، راه اندازی مجموعه ژنراتور (C) را آغاز می­کند، مجموعه ژنراتور (A) از پیکربندی حذف می­شود و عملیات خنک کردن / خاموش کردن انجام می­گردد.
 6. پانل HMI، مجموعه ژنراتور (C) را با مجموعه ژنراتور (B) موازی می­کند، بر روی بار سیستم و وضعیت هشدار برای ژنراتورهای آنلاین نظارت می­کند.
 7. هنگامی که برق اصلی در دسترس باشد، سوئیچ انتقال اتوماتیک ژنراتور را قطع می­کند و به شبکه اصلی متصل می­گردد.
 8. پانل HMI به پانل مجموعه ژنراتور (B) و مجموعه ژنراتور (C) علامت می­دهد که عملیات خنک کردن / خاموش کردن را انجام دهند.

شکل 2 برد کنترل ژنراتور

پیکربندی موازی

 

پیکربندی موازی، مقرون به صرفه­تر از پیکربندی افزونه است. در یک پیکربندی موازی، همه ژنراتورها ژنراتورهای اصلی هستند و اندازه آنها برای برآورده ساختن الزامات بار بدون هیچ گونه افزونگی است.

در این پیکربندی اگر هر ژنراتور از کار بیفتد، مدارها باید برای کاهش الزامات بار ایزوله شوند.

پیکربندی موازی اتلاف توان

 

مجموعه ژنراتور (A)، مجموعه ژنراتور (B) و مجموعه ژنراتور (C) همه ژنراتورهای اولیه هستند.

هنگامی که برق اصلی قطع می­شود یا افت پیدا می­کند و مجموعه ژنراتور (C) در طول عملیات از کار می­افتد، رویدادهای زیر رخ می­دهند:

 1. سوئیچ انتقال اتوماتیک، به پانل HMI علامت می­دهد که مجموعه ژنراتور (A)، مجموعه ژنراتور (B) و مجموعه ژنراتور (C) را از طریق پانل­های اپراتور ژنراتور راه اندازی کند.
 2. پانل HMI بر روی عملیات ژنراتورهای اصلی نظارت دارد و آنها را در عملیات سیستم، موازی میکند.
 3. پانل­های سوئیچ، برق اضطراری را به صورتی که تعیین شده توزیع می­کنند
 4. مجموعه ژنراتور (C) دارای هشدار خاموش شدن فعال است.
 5. پانل HMI، راه اندازی مجموعه ژنراتور (C) را آغاز می­کند و برای عملیات خنک کردن / خاموش کردن، از پیکربندی حذف می­شود.
 6. مدارها باید برای کاهش الزامات بار ایزوله شوند.
 7. هنگامی که برق اصلی در دسترس باشد، سوئیچ انتقال اتوماتیک دیزل ژنراتور را قطع می­کند و به شبکه اصلی متصل می­کند.
 8. پانل HMI به پانل مجموعه ژنراتور (A) و مجموعه ژنراتور (B) علامت می­دهد که عملیات خنک کردن / خاموش کردن را انجام دهند.

رابط شبکه از راه دور

HMIهای از راه دور

 

HMIهای از راه دور در مدل­های مختلفی ارائه می­شوند مانند:

 • واحد از راه دور – واحد می­تواند ژنراتورها را در محلی دور از پنل کنترل اصلی کنترل کند.
 • گراف میله­ای – اطلاعات گرافیکی در مورد عملکرد الکترومکانیکی ژنراتور گازسوز را نمایش می­دهد.
 • اعلام کننده – نشانه­های بصری و شنیداری هشدار دهنده یا شرایط وضعیتی را ارائه می­دهد.

ژنراتورهای بزرگ را اغلب می­توان در یک اتاق جدا از اتاق سوئیچینگ قرار داد. برای این مثال، اعلام کننده­ها بصورت از راه دور در اتاق سوئیچ متصل می­شوند تا امکان نظارت بر تک تک مجموعه ژنراتورها را فراهم کنند (شکل 3).

برای عملیات بحرانی، می­توان از یک نگهبان[2] برای بررسی عملیات ژنراتور در هنگام قطعی برق استفاده کرد.

 

شکل سه کنترل برد

نظارت از راه دور

 

نصب مانیتورهای از راه دور، امکان قابلیت­های نظارت گسترده را فراهم می­آورد. برخی از این قابلیت­ها عبارتند از:

 • دسترسی به رابط کاربری با چندین رایانه برای نظارت در مکان­های مختلف تعیین شده.
 • ارتباط با دستگاه­های هوشمند برای نظارت از طریق WIFI.
 • ارسال ایمیل از طریق SMTP، ارسال متن از طریق SMS به دستگاه­های تعیین شده.

 

 

[1] Redundant

[2] watch

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است