ویدیو نحوه کارکرد موتور دیزلی

 

نحوه کار موتور دیزلی

موتور دیزلی در سال 1893 توسط رودولف دیزل اختراع شد.

اصلی کاری این موتور به صورت چهار مرحله ای یا چهار زمانه است

موتور دارای چهار سیلندر است که به صورت خطی در یک راستا قرار گرفته اند

میل بادامک سوپاپ ها را فعال میکند

در اینجا هر سیلندر دارای چهار سوپاپ است

که دو تای آنها ورودی هوا و دو تای دیگری خروجی هوا هستند

سیستم سوخت رسانی که همان انژکتور است ، وظیف تامین سوخت سیلندر ها را دارد.

هنگامی که احتراق صوورت میگیرد ، پیستون ها به پایین حرکت میکنند

این حرکت پیستون ها باعث چرخش شفت که متصل به آلترناتور دیزل ژنراتور یا ژنراتور گازی میشود

عمده موتور های دیزل بصورت سیکل های چهار زمانه کار میکنند

دلیل نرم کار کردن موتور دیزل این است که هنگام انجام سیکل چهار زمانه ، همیشه یک پیستون در حال انجام کار است.

سیکل چهار زمانه یعنی اینکه هر سیلندر در چهار زمان مختلف چهار کار مختلف را انجام میدهد.

سیکل زمانی اول مکش هوا توسط سوپاپ ورودی

سیکل زمانی دوم فشرده سازی هواست که باعث گرم شدن هوا تا 1300 درجه فارنهایت میشود

سیکل سوم تزریق سوخت به محفظه احتراق است

سیکل چهارم ایجاد احتراق و هل دادن پیستون به سمت پایین است

 

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است