دستگاهی است که به منظور تولید توان الکتریکی برق در مقیاسهای مختلف به کار میرود که از دو قسمت مهم دیزل و ژنراتور الکتریکی ساخته می شود . که این ترکیب بر روی یک شاسی  فلزی مناسب و لرزه گیر های موتور و ژنراتور به همرا ه  یک باک گازوئیل تولید میگردد  .

به طور کلی از دیزل ژنراتور ها در دو حالت کلی استفاده میگردد :

الف - در حالت اظطراری یا stand by

 ب- در حالت دائم کار یا   continues

حالت اظطراری به حالتی گفته میشود که در آنجا برق شبکه موجود بوده و برای قطع موقت برق در شرایط اظطرار از دیزل ژنراتور استفاده میگردد .

حالت دائم به حالتی گفته میشود که برق شبکه به هیچ وجه موجود نبوده و تامین برق و توان الکتریکی تمام مصرف کننده ها بر عهده دیزل ژنراتور میباشد . که ممکن است دیزل ژنراتور به صورت شبانه روز مشغول به کار بوده و فقط برای سرویس یا تعمیر آن موقتا از فعالیت خود خارج  گردد .

دیزل ژنراتور های گازوئیلی

ژنراتورهای گازی 

ژنراتورهای بنزینی

ژنراتورهای بیو دیزل 

 

موتور مکانیکی به دو صورت آب خنک و هواخنک موجود است.

برای این کار میباست مقدار توان مصرفی تک تک مصرف کننده ها را که مشخصات توان نامی یا جریان مقدار روی پلاک دستگاه را یاداشت کرده و سپس آنها را جمع کرده و نهایتا به یک مقدار عددی بر مبنای کیلو وات یا کیلو ولت آمپر میرسیم. باید توجه داشت که موتورهای الکتریکی و کمپرسورهای خنک کننده در تجهیزاتی مانند کولر در لحظه راه اندازی و استارت  توانی 4 تا 6 برابر توان نامی خود مصرف داشته که این اختلاف  میبایست حتما  در محاسبه فوق لحاظ گردد . 

به طور کلی دیزل ژنراتور ها به دو صورت استفاده دائم کار یا استفاده به صورت اظطراری کاربرد دارند. برای تشخیص اینکه دیزل ژنراتور در کدام مرحله  کارخواهد رفت میبایست شرایط استفاده از آن برای دوره های متفاوت زمانی و مکانی مورد بررسی قرار گیرد. برای مثال یک ساختمان 5 طبقه در بین شهر یا در محلی که برق شبکه موجود است حتما به صورت اظطراری یا stand by  مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت . یعنی دیزل ژنراتور آماده وارد شدن به شبکه در مواقع اظطراری یا قطع برق شبکه است . اما درحالت دوم به طور مثال در جای که برق شبکه سراسری مانند پروژه های عمرانی برون شهری یا معادن در دست احداث نیاز به دیزل ژنراتوری است که به صورت دائم یا 24 ساعته بانه روز  مشغول به کار بوده و تمام توان الکتریکی  مصرف کننده ها توسط این دیزل ژنراتور مهیا میگردد. باید توجه داشت که توان نامی دیزل ژنراتور ها در حالت اظطراری با دائم کار کاملا متفاوت بوده و برای پی بردن به توان در دو حالت فوق باید به مشخصات فنی کارخانه سازنده محصول مراجعه کرد.