• اطلاعات پروژه
  • مشتری جناب آقای ملکی
  • توان ژنراتور 30 کاوا
  • محل نصب کوهسار، کردان استان البرز
  • کاربری مسکونی (ویلا)

ویدیو پروژه