مشاوره واتس آپ : 1353 385 0912 مشاوره تلفنی : 57 93 23 22 021

پروژه ها

اداره کل بیمه خدمات درمانی اراک
ساختمان مرکزی
دیزل ژنراتور CUMMINS
۱۰۵ کیلو ولت آمپر
اداره کل بیمه خدمات درمانی اصفهان
ساختمان مرکزی
دیزل ژنراتور PERKINS
۸۸ کیلو ولت آمپر
اداره کل بیمه خدمات درمانی استان چهار محال
ساختمان مرکزی
دیزل ژنراتور JOHN DEERE
۸۸ کیلو ولت آمپر
اداره کل بیمه خدمات درمانی همدان
ساختمان مرکزی
دیزل ژنراتور PERKINS
۸۸ کیلو ولت آمپر
اداره کل بیمه خدمات درمانی یزد
ساختمان مرکزی
دیزل ژنراتور PERKINS
۸۸ کیلو ولت آمپر
اداره کل بیمه خدمات درمانی کرمان
ساختمان مرکزی
دیزل ژنراتور PERKINS
۸۸ کیلو ولت آمپر
ادAاره کل بیمه خدمات درمانی زاهدان
ساختمان مرکزی
دیزل ژنراتور PERKINS
۱۲۰ کیلو ولت آمپر
صنایع الکترونیک شیراز
واحد جنگال صنایع الکترونیک
LOMBARDINI
۷ کیلو ولت آمپر
بهره برداری نفت و گاز آغاجاری
شرکت پژوهش نیرو صنعت
DUETZ
۱۶۵ کیلو ولت آمپر(۲pcs)
جایگاه سوخت ماهان
ماهان (کرمان)
IVECO
۳۵ کیلو ولت آمپر
شرکت صفرویک بوکان
فروشگاه اینترنتی
ROBIN
۵ کیلو ولت آمپر
امیدیه
شرکت نفت و گاز آغاجاری
دیزل
۵۰۰ کیلو ولت آمپر(۲pcs)
شرکت پارسیان ریل شرق
انبار مرکزی شرکت
دیزل ژنرانورDUETZ
۹۰ کیلو ولت آمپر
صنعت جنگال
صنایع الکترونیک شیراز
LOMBARDINI
۷ کیلو ولت آمپر
اداره کل بیمه خدمات درمانی استان البرز
ساختمان مرکزی بیمه خدمات درمانی
دیزل ژنراتور
۹۴ کیلو ولت آمپر