ویدیو عملکرد فیلتر هوا

 

فیلتر ها چگونه ذرات را از هوا پاک میکنند ؟

برای درک بهتر ، میتوانیم فیلتر های هوا را با صافی سینک آشپزخونه مقایسه کنیم

صافی سینک ، جلوی ذرات بزرگ را میگیرد در حالی که ذرات کوچک از صافی عبور میکنند

البته اینو باید بدوندی که این مقایسه زیاد درست و دقیق نیست

طرز ساخت فیلتر های هوا ، از ترکیب الیاف به هم پیچیده شده است

این ترکیب باعث ایجاد مسیر پیچ در پیچی برای عبور هوا میشود

برای ذرات بزرگ ، این فیلتر رفتاری تقریبا مشابهِ صافی سینک دارد و جلوی عبور آن ها را میگیرد

اما برای ذرات کوچکتر فیلتر هوا عملکرد متفاوتی دارد

همانطور که گفتیم فیلتر هوا ، الیاف پیچ در پیچی دارد

برای اینکه عمل فیلتر کردن را بهتر بفهمیم

تصور کنید یک ماشین با سرعت مناسب ، در جاده ای پیچ در پیچ در حال حرکت است

حالا اگر سرعت این ماشین بیش از اندازه باشد ، حتما از مسیر خارج شده و با اطراف جاده برخورد میکند

همین حالت ، برای ذرات ریز نیز اتفاق میوفتد

به دلیل قانون اینرسی در فیزیک

ذرات ریز هوا به خاطر سرعت بالایشان ، در مسیر پیچ در پیچ  الیاف فیلتر گیر می‌افتند

همچنین به دلیل پدیده برونیا

حتی  ذرات بسیار ریز و سبکی که به راحتی در همه جا حرکت میکنند نیز در مسیر فیلتر گیر می افتند

دلیل این پدیده ، کم بودن اینرسی ذرات ریز و بمباران این ذرات توسط مولوکول های هواست.  که در نتیجه باعث رفتار غیر عادی این ذرات و گیر کردن در فیلتر میشود

اما کارخانه های تولید فیلتر هوا

فیلتر ها را طوری طراحی میکنند تا ذرات متوسط هوا که نه خیلی بزرگ و نه خیلی ریز هستند را مهار کند

زیرا در این صورت میتواند ذرات بزرگ و ریز را نیز فیلتر کند.

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است